Salvasskardfjellet, østre topp 1310 moh

Salvasskardfjellet er et fjell beliggende i Bardu kommune, nærmere bestemt på sørsiden av Altevatnet, helt i nordvestenden av vatnet. Om en legger en primærfaktor på 100 til grunn, har Salvasskardfjellet to topper, den vestre og den østre. Den vestre toppen på massivet er den høyeste, med sine 1336 meter over havet. Jeg vil tro at fjellet i allefall før i tiden har hatt noen besøk, ettersom skiturer og turer generelt inn Salvasskardet den gang, var svært så populært. I allefall burde turen opp til toppene på Salvasskardfjellet være greit overkommelig for de fleste, og takket være fjellets nære beliggenhet til hyttene og parkeringen ved Altevatnet, må vel Salvasskardfjellet kunne sies å være et veldig greit tilgjengelig turmål. Jeg var innom både den vestre og den østre toppen i en aldri så liten rundtur over og rundt massivet. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Salvasskardfjellet.

Read more

Salvasskardfjellet, vestre topp 1336 moh

Ved enden av Altevatn i Bardu kommune i Indre Troms, like sør for demningen, ligger Salvasskardfjellet – som er et massiv med flere topper og høyder. Mens massivet i nord har en høyde på 1120 meter over havet, finner en lengre sør på massivet den vestre og den østre toppen, på henholdsvis 1336 og 1310 moh. Eller for å være helt korrekt, så finnes der to punkt på Salvasskardfjellet som begge måler 1336 meter, noe som dermed førte til at jeg måtte innom begge disse punktene, før jeg meg sikkerhet kunne fastslå at jeg hadde vært på den vestre toppen. Mens det østligste av de to punktene med samme høyde var vardefritt, står det på det vestligste punktet av fjellet, en liten, skjør, og smal varde. Det så forøvrig ut som det lå rester etter en tidligere varde som må ha stått her, men denne så ut til å ha blitt ødelagt av vær og vind opp gjennom årene, ettersom den var rast fullstendig sammen da jeg besøkte toppen.

Read more

Bangkletten 1315 moh

Bangkletten er en topp beliggende i Bardu kommune, like øst for Bardujord. Massivet som Bangkletten er en del av er formet som en hestesko, hvor den østligste toppen er den høyeste. Videre er Bankletten også en del av et mye større massiv, hvor en også finner toppene Lappskardtinden, Langfjellet, samt en navnløs topp beliggende øst for Langfjellet, med høyder på henholdsvis 1146, 1330 og 1253 moh. Under vårt besøk her, gikk vi den relativt lange runden over hele massivet, og var innom samtlige fire nevnte topper i løpet av turen. Lappskardtinden var første stopp på ferden denne dagen, før vi fortsatte videre mot Langfjellet, deretter Langfjellets østtopp, og til slutt Bangkletten. En flott rundtur er dette, og underveis på turen kan en nyte synet av de flotte og spennende toppene som ligger på rekke og rad langs kommunegrensen mellom Bardu og Målselv, som er de aller høyeste i dette området. Her er turbeskrivelsen fra turen vår til Bangkletten, med naober.

Read more

Lappskardtinden 1146 moh

Lappskardtinden er et fjell beliggende i Bardu kommune i Indre Troms. Hadde Lappskardtinden, rent hypotetisk, hatt beliggenhet i kommunen jeg bor i, ville fjellet tronet øverst på lista som det aller høyeste, med god margin. Når jeg da kan få æren av å opplyse at fjellet med sine 1146 meter over havet, havner så langt ned på lista som på en 83. plass (!) i kommunen den rettmessig tilhører, så forstår en lett at Bardu har en fjellheim en virkelig kan la seg misunne av.. Her finnes nemlig et eldoardo av høye topper! Lappskardtinden blir nok neppe nedrent av ivrige besøkende, til det finnes det alt for mange fjell i området rundt som er mere tiltrekkende enn Lappskardtinden. Men som en enkel og grei topptur fungerer Lappskardtinden fint.

Read more

Langfjellet, østre topp 1253 moh

I Bardu kommune i Indre Troms ligger det svære fjellmassivet, ved navn Langfjellet. Mens høyeste punkt på Langfjellet ligger omtrent midt på massivet og rager 1330 meter over havet, finner en den noe lavere toppen til Langfjellet, omlag 2 kilometer i luftlinje unna, litt lengre øst på massivet. Denne navnløse toppen i Bardu kommunes meget så imponerende fjellverden, har garantert ikke hatt mange besøkende opp gjennom årene, noe fasilitetene  på toppen også bar preg av. Her fantes det ikke antydninger etter besøk av mennesker, og ikke engang et lite spor etter noe vardebygging, var å se på Langfjellets østre topp. Men for fremtidige fjellvandrere, og toppturentusiaster med øye for også de mer sære toppene i vårt fantastiske fjell-fylke, og som mot all formodning måtte vurdere å legge turen innom østtoppen til Langfjellet en gang i livet, kan heretter se frem til å bli møtt av en liten varde også på denne eksklusive rakkeren av en topp.. For her har nemlig fylkets toppbestiger number one, Kent Hugo Norheim, tatt steinene i egne hender (som på så mange andre tidligere vardeløse topper rundt om i fylket), og bygget en aldri så liten utgave på toppen. Jeg føler meg ganske sikker på at jeg er eneste person i verden utenom byggmester, som hittil har sett dette praktfulle byggverket av en varde.. Og for de som ønsker å besøke en topp som ikke så mange andre har satt sine bein på tidligere, er altså østtoppen til Langfjellet et meget bra valg av topp..

Read more

Langfjellet 1330 moh

Langfjellet er et fjell beliggende i Bardu kommune, med bare Påveskardet beliggende i mellom fjellmassivet og den fantastiske “gullrekka” av topper som strekker seg langs kommunegrensen mellom Bardu og Målselv, litt lengre nord. Med de svært så imponerende toppene, så som Klokkardalstinden, Hestryggen, Njirbegàisi, Frøkentinden og Stuoragàisi på rekke og rad, tett innpå, er synet en har mot de nevnte toppene langs kommunegrensen i nord, ene og alene verdt slitet til topps på Langfjellet. Fjellet kan sies å være et såkalt platåfjell, hvor store deler av toppen tidligere har vært dekket av bre. Da vi besøkte toppen var imidlertid breen blitt farlig liten, og denne er nok dessverre historie som så mange andre småbreer, om kun få år. For å nå Langfjellet kreves der en brukbar anmarsj for å nå inn til selve fjellet, uansett hvor en velger å starte fra.

Read more