Snøfjellet 1119 moh

Del denne artikkelen på sosiale medier:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Snøfjellet er et fjell beliggende på kommunegrensen mellom Dyrøy og Salangen. Fjellet er plassert midt mellom de mere kjente fjellene, Løksetinden i vest, Børingstinden i nord og Hjerttinden i øst. Under mitt besøk her, kunne jeg ikke se tegn til så mange andre besøkende på denne toppen. Men med bre inntegnet på kartet, og i og med at jeg i det minste fant et solid snøfelt i fjellets nordøstside da jeg gikk turen min i midten av august, tyder imidlertid alt på at fjellet fortjener sitt navn, Snøfjellet. Om ikke annet, så iallefall enn så lenge.. Her er turbeskrivelsen fra min tur til Snøfjellet.

Startstedet for en tur til Snøfjellet er snuplassen ved veis ende ved gården Sandvik, på østsiden av Skøvatnet. For å komme hit følger en riksvei 84 fra Sørreisa, i retning Brøstadbotn. Etter en har kjørt gjennom Skøelvdalen og passert avkjøringen til Gumpedalen, tar en av i krysset inn til Sandvik. Herfra følges veien halvveis rundt Skøvatnet, til siste gården ved veiens ende.

Fra start fulgte jeg traktorveien opp i retning Mølnelva, og demningen som ligger her. Her krysset jeg elva, og fortsatte inn Synnerdalen på sørvestsiden av Mølnelva. Her er stort sett myrpartier, og det var ikke til å unngå å bli litt våt på føttene på tur inn dalen. Etter å ha fulgt Synnerdalen en god kilometer innover startet jeg stigningen på tur opp i retning Stellet.

En god del bergpartier måtte rundes og forseres på tur opp mot Stellet, ellers var etappen opp dit behagelig å gå, med stort sett gress og mose som underlag. Etter å ha passert de små vatnene på rundt 650 moh, siktet jeg meg inn på den lille elva som renner ned fra den lille breen som ligger på Snøfjellets østside. Fulgte ryggen opp mot snøfeltet, langs med den bratte siden til Snøfjellets nordrygg, før jeg dreide i vestlig retning og spaserte de siste metrene opp til toppen.

Det var litt stein på tur opp til snøfeltet, mens det er forsvinnende lite av dette materiale oppe på toppen, og de siste metrene bort til varden.

På toppen var det en liten varde, og jeg fikk her et meget hyggelig selskap av 5 meget nysgjerrige rein. Trivelig! Fra toppen var utsikten fin, da spesielt i sørvestlig retning, mot blant annet Løksetinden og Andørja, og ikke minst mot de to fjordene Salangen og Faksfjorden. Men mot Innlandet og mot sørøst, ser en også langt.

På retur tok jeg en litt annen rute enn opp, og gikk her litt mere for “korteste vei hjem.” Fulgte østsiden av Skjelelva på vei ned, her var det noen litt småbratte og noen litt småkjipe partier, med vått berg og mose, før jeg var nede i skogen hvor det etterhvert flatet ut. Krysset Mølnelva igjen, hvor jeg bare vasset over, og kom inn på en liten stubbe av en traktorvei som førte inn til den gode kjøreveien (som en ikke har lov å kjøre på), ved Sørbukta. Herfra gjensto nå en kilometer langs vei tilbake til startstedet.

Totalt var denne turen på omlag 12 kilometer og i underkant av 1000 høydemeter. Jeg brukte totalt mellom 4 og 5 timer på turen, som ble gått i nydelig vær, den 13. august 2012.

 

Snofjellet_01

Snøfjellet speiler seg i Skøvatnet.

Snofjellet_03

Snøfjellet sett fra startstedet ved veis ende i Sandvika.

Snofjellet_04

Fra start fulgte jeg grusveien som går i retning Mølnfossen og Mølnelva. Punkt 635 nordvest for Stellet, sees her midt i bildet.

Snofjellet_05

I retning Synnerdalen, som jeg fulgte et godt stykke inn på ferden min mot Stellet og Snøfjellet.

Snofjellet_07

Ved den lille demningen ved Mølnelva.

Snofjellet_08

Inn Synnerdalen fulgte jeg sørvest-siden av Mølnelva, som her sees i bildet. Steinfjellet til venstre.

Snofjellet_09

Videre inn Synnerdalen. Litt lengre fremme fulgte jeg siden til høyre i bildet, opp.

Snofjellet_10

En del vegetasjon på vei opp i retning Stellet.

Snofjellet_11

På vei opp her.

Snofjellet_12

Ut Synnerdalen.

Snofjellet_13

Snofjellet_14

Videre opp i retning sørvest.

Snofjellet_17

En del bergpartier å forsere på vei opp.

Snofjellet_18

Fulgte terrenget som vi her ser, omtrent midt i bildet, videre oppover.

Snofjellet_19

Snofjellet_21

Toppen av Snøfjellet kommer til syne, etter å ha passert omtrent midt mellom punkt 635 og 723 på vei opp.

Snofjellet_22

Passerer her det lille vannet like nordvest for punkt 673.

Snofjellet_23

Østveggen til den nordlige ryggen av Snøfjellet.

Snofjellet_24

Noen småbratte meter ned østsiden av Snøfjellet.

Snofjellet_25

Snofjellet_26

Fulgte i kant med bekken og gikk opp til snøfeltet vi her ser bak i midten av bildet.

Snofjellet_27

Straks klar for snøfeltet beliggende like øst for toppen, og som på kartet er inntegnet som bre.

Snofjellet_29

Snofjellet_30

Snofjellet_31

Nesten oppe her.

Snofjellet_32

Snofjellet_33

Varden, Istindan og meg.

Snofjellet_34

Traff på et par nysgjerrige karer på toppen av Snøfjellet. Her med utsikt mot Børingstindane og Høggumpen.

Snofjellet_35

Utsikt i retning sørvest. I bildet sees Salangsfjorden, deler av Andørja, Løksetinden, og nærmest, Røyrbakkvatnet.

Snofjellet_36

Mot Snøfjellets punkt 1044 og videre i retning nordvest.

Snofjellet_38

Mot nordøst.

Snofjellet_39

Utsikt mot øst. I bildet sees blant annet Hjerttinden og Istindan, (sistnevnte lengst bak i midten av bildet.)

Snofjellet_40

Utsikt i retning sørøst.

Snofjellet_41

Istindan, med en god del zoom.

Snofjellet_42

Her er jeg i gang med returen ned fra Snøfjellet.

Snofjellet_43

Snofjellet_44

På retur tok jeg en annen rute enn opp, da jeg i stedet valgte å gå omtrent i rett nordlig retning på vei hjem.

Snofjellet_45

Snofjellet_46

Snofjellet_47

Ned mot startstedet, som her sees omtrent midt i bildet.

Snofjellet_48

Skøvatnet.

Snofjellet_49

Det var litt knotete på vei ned skogen, her et bilde av der jeg kom ned.

Snofjellet_50

I skogen.

Snofjellet_51

Mere skog.

Snofjellet_53

Nesten nede ved veien her. Måtte bare krysse Mølnelva først.

Snofjellet_54

På en liten traktorvei som leder inn mot grusveien som går fra Sandvik og rundt Sørbukta.

Snofjellet_55

Tilbake mot siden jeg fulgte ned gjennom skogen.

Snofjellet_56

Så gjensto til slutt bare avslutningsetappen langs vei, tilbake til startstedet.

Snofjellet_57

Tilbake mot Snøfjellet.

Snofjellet_58

Sandvika og Snøfjellet.

Snofjellet_60

Ruten jeg gikk. Rød opp og blå ned.

Snofjellet_61

Startsted og topp merket med rødt.

Del denne artikkelen på sosiale medier:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email